Servicii

BRONEC INTERNATIONAL COMPANY

ServiciileNoastre


PAZĂ ȘI PROTECȚIE
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY activează din anul 1994 şi este licenţiată de I.G.P.R. în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prin LICENŢA nr. 0029/P din 26.11.2004, licenţa reînnoită la 23.09.2013. BRONEC INTERNATIONAL COMPANY s-a impus pe piaţa serviciilor de securitate câştigându-şi un binemeritat loc în topul firmelor de profil.
Societatea are implementat sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9000:2001 (ISO 9001:2000) de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) şi IQ NET din 2004, reînnoit în anul 2013, iar din 2009 s-a trecut la aplicarea standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008.
Serviciile de pază şi protecţie sunt organizate în baza actelor normative în vigoare, cu personal selectat, instruit, testat şi îndrumat de profesionişti sub controlul asigurat de serviciile de ordine publică ale Poliţiei Române.
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY oferă toată paleta serviciilor de pază executate cu personal uman şi se adresează unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate:
servicii de protecţie şi pază a unor obiective industriale, comerciale, culturale, sportive sau de altă natură, ce se execută prin agenţi de pază bine instruiţi şi echipaţi (uniformă, armament, bastoane de cauciuc, spray-uri iritant-lacrimogene etc.); servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante; servicii de protecţie personală (gardă de corp) executate cu agenţi de pază selectaţi şi instruiţi special pentru astfel de activităţi.
Toate aceste servicii beneficiază de sprijinul echipajelor de intervenţie rapidă cu misiunea de a interveni în cazul comiterii unor fapte antisociale, situaţii care impun o acţiune eficientă pentru restabilirea ordinii la obiectivele păzite sau prinderea în flagrant a unor infractori.
În funcţie de importanţa valorilor păzite şi la solicitarea beneficiarilor agenţii de pază pot fi dotaţi cu arme de foc.
În alegerea variantei optime pentru asigurarea bunurilor şi valorilor dintr-un obiectiv, a vieţii persoanelor, BRONEC INTERNATIONAL COMPANY vă stă la dispoziţie, prin profesioniştii săi, cu servicii de consultanţă de specialitate, pentru care îşi asumă întreaga responsabilitate.
Tarifele orare practicate de societatea noastră sunt în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi diferenţiate pe categorii şi grade de dificultate a obiectivelor şi posturilor de pază.
MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY este una din cele mai importante companii de securitate din România, impunându-se încă din 1994 în Bucureşti şi câteva oraşe din ţară printr-o gamă largă de servicii specifice.
Societatea a fost licenţiată conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor cu Licenţa nr. 0013/T din 13.12.2004 şi reînnoită în data de 12.12.2007. Totodată în anul 2004, în societate a fost implementat şi se menţine Sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), sistem care a fost reînnoit în iulie 2013. Din 2009 s-a trecut la aplicarea condiţiilor de calitate prevăzute în standardul SR EN ISO 9001:2008.
Siguranţa şi credibilitatea societăţii BRONEC INTERNATIONAL COMPANY pe piaţa românească de securitate se bazează pe servicii de înaltă calitate, obşinute ca urmare a criteriilor exigente de selecţie, pregătire şi testare a personalului.
Structura portofoliului de servicii BRONEC INTERNATIONAL COMPANY cunoaşte o paletă largă atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice şi cuprinde, în principal, servicii de pază şi protecţie cu agenţi, soluţii tehnice inteligente de securitate, servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă la alarme, servicii de consiliere pentru asigurarea bunurilor şi valorilor.
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY foloseşte tehnologie de ultimă oră şi angajaţi special selectaţi, pregătiţi şi antrenaţi cu scopul de a asigura securitatea căminului, investiţiei, companiei dumneavoastră.
Activitatea firmei s-a încadrat în cerinţele specificate de standardele europene în vigoare privind criteriile de performanţă ale echipamentelor şi a permis realizarea unui dispecerat central pentru monitorizarea sistemelor de securitate din terioriul României în reţea telefonică şi GPRS (DTMF SI SERIAL), având ca parteneri operatorii de telefonie mobilă ORANGE, VODAFONE, TELEKOM.
Activităţile de monitorizare şi intervenţie sunt executate de BRONEC INTERNATIONAL COMPANY prin dispeceratele din Bucureşti, Mangalia, Oneşti şi Timişoara.
Căile de comunicaţie între centralele de alarmă din obiectivele supravegheate şi Dispeceratul BRONEC INTERNATIONAL COMPANY pot fi telefonic şi/sau GPRS.
Pentru monitorizarea evenimentelor recepţionate de unităţile centrale ale sistemelor de securitate, firma noastră asigură comunicatoarele GPRS. Pentru monitorizarea telefonică beneficiarul trebuie să asigure linie telefonică, de preferat digitală.
Serviciul de intervenţie cuprinde echipaje operative formate din agenţi de intervenţie şi agenţi de intervenţie-conducători auto dotaţi corespunzător (echipament conform HG nr. 935 / 2007, vestă de protecţie, spray lacrimogen, tomfă sau baston telescopic şi staţie de emisie recepţie portabilă).
Dispeceratul central permite şi monitorizarea alarmelor de incendiu situaţie în care se contactează unităţile de intervenţie ale pompierilor şi ale salvării, după ce constatarea preliminară a fost făcută de echipajele de intervenţie BRONEC INTERNATIONAL COMPANY sau monitorizarea urgenţelor medicale, situaţie în care se contactează persoanele abilitate sau serviciile speciale ale Salvării.
Procedurile de intervenţie sunt defalcate pe tipuri de evenimente, echipajele acţionând în spiritul legii împotriva faptelor antisociale.
Suntem constienţi că operativitatea şi exactitatea intervenţiei salvează bunuri, valori, vieţi. Aceste două cerinţe obligatorii de la care BRONEC INTERNATIONAL COMPANY nu a facut rabat au devenit atuurile noastre.
Dezvoltarea numărului de maşini şi echipaje de intervenţie se stabileşte în funcţie de posibilitatea asigurării unui timp de reacţie foarte scurt coroborată cu strategia de amplasare în teren şi itinerariile de patrulare la obiective.
SISTEME DE SECURITATE
Sistemele de securitate pe care societatea noastră le instalează (instalaţii de detecţie şi semnalizare a tentativei de efracţie, hold-up, avertizare incendiu, televiziune cu circuit închis, control acces) respectă cerinţele următoarelor acte normative:
– Legea 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
– normele tehnice de respectat cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor de alarmă la efracţie emise conform Hotărârii de Guvern nr. 301/2012;
– Ordonanţa Guvernului nr. 60 / 28.08.1997 privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin Legea 212 / 16.12.1997;
– Ordinul Ministerului de Interne 775 / 1998 pentru aprobarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
– Normativul I 18/2 din 2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de telecomunicaţii şi semnalizare din clădiri civile şi de producţie;
– Normativul I 7 / 1998 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 Vc.c.;
– Normativul P 118 / 1999 de siguranţă la foc a construcţiilor.
De asemenea sistemele de securitate sunt executate în baza proiectelor avizate de instituţiile abilitate.
Se acordă garanţie 12 luni pentru sistemele de securitate instalate de societatea noastră.
Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de securitate se realizează conform Normelor tehnice stabilite pentru proiectarea şi realizarea sistemelor de alarmă la efracţie (Hotărârea de Guvern nr. 301/2012), pe baza unui program lunar stabilit de comun acord cu beneficiarul.
În vederea susţinerii ofertei noastre pe categorii de servicii, vă stăm la dispoziţie cu orice informaţie pe care o consideraţi necesară.
Prin accesibilitatea serviciilor de calitate oferite, se poate afirma că performanţele unui contract de securitate încheiat cu BRONEC INTERNATIONAL COMPANY ajung la adevărata lor maturitate.
Alegând BRONEC INTERNATIONAL COMPANY, optaţi pentru servicii profesionale, instrumentate de echipe de specialişti mereu la dispoziţia dumneavoastră.
TRANSPORT DE BUNURI ȘI VALORI
Bronec International Company asigură servicii de transport valori monetare, organizate si desfaşurate cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 şi a H.G. nr. 301/2012, pe baza planului de transport, întocmit in acest scop si cu avizul poliţiei.
Transportul de valori se efectueaza, de regula, în timpul zilei, iar paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată in cadrul localităţii şi de minim două persoane în afara acesteia.
Atunci când bunurile si valorile transportate sunt importante sau situaţia operativă o impune, în afara localităţii, maşina de transport va fi insoţită de cel puţin un echipaj.
CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE
FORMARE PROFESIONALĂ
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY organizează cursuri de calificare în ocupaţia “Agent de securitate” – cod COR 5169.1.1, în baza autorizaţiei reînnoite cu nr. 6747 / 12.03.2012 eliberată de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, Bucureşti. Cursurile funcţionează în baza legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 (republicată) privind formarea profesională a adulţilor. Programa de pregătire este întocmită şi adaptată la cerinţele activităţii de pază şi protecţie şi este avizată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
BRONEC INTERNATIONAL COMPANY asigură baza materială necesară desfăşurării în condiţii foarte bune a cursului. Baza materială se concretizează în săli de curs, sală de sport, poligon de tragere cu armamentul din dotarea specifică agenţilor de pază. BRONEC INTERNATIONAL COMPANY dispune de corp didactic de specialitate cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu, suport de curs, echipamente electronice de securitate.
Durata totală a cursului este de 360 ore, 120 ore reprezentând pregătirea teoretică şi 240 ore reprezentând pregătirea practică.
La absolvirea cursului de calificare se eliberează CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ în baza căruia se obţine de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ATESTATUL ce permite exercitarea profesiei de agent de pază.